پیغام

درخواست استخدام


در صورتی که به دنبال محیطی چالشی برای شکوفاسازی خلاقیت های خود هستید، لطفا از طریق فرم مقابل اقدام نمایید.
  • تمامی فیلد ها و تصاویر الزامی می باشند
  • نام و نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد نمایید
  • فرمت های مجاز برای تصاویر .jpg و .jpeg می باشند
  • فرمت های مجاز برای فایل رزومه .pdf و .zip و .rar می باشند