پیغام

اخبار

تكنولوژی جدید در كشاورزی مكانیزه - ماشین مخصوص كاشت
8 آذر 1396
| 688

تكنولوژی جدید در كشاورزی مكانیزه - ماشین مخصوص كاشت

 تکنولوژی های جدید کشاورزی- شیرین کردن آب دریا برای کشاورزی توسط آب شیرین کن آفتابی
8 آذر 1396
| 617

تکنولوژی های جدید کشاورزی- شیرین کردن آب دریا برای کشاورزی توسط آب شیرین کن آفتابی

فناوری های جدید کشاورزی – حسگرها
8 آذر 1396
| 621

فناوری های جدید کشاورزی – حسگرها

 دانش تولید بذر قارچ به کشور انتقال یافت
8 آذر 1396
| 543

دانش تولید بذر قارچ به کشور انتقال یافت

امکان تولید سویای غیرتراریخته در ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان
8 آذر 1396
| 629

امکان تولید سویای غیرتراریخته در ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان